Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι ανάγκες ενός τμήματος μηχανογράφησης δεν σταματούν στην εκπαίδευση. Πολλές φορές απαιτούνται λύσεις ΑΜΕΣΕΣ αλλά ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ, από άτομα με εμπειρία και γνώσεις. Οι λύσεις αυτές μπορεί να είναι είτε επικουρικές σε επίπεδο συμβουλευτικό (Consulting) είτε σε επίπεδο υποστήριξης (Supporting).

Η MindChip, αποτελείται από άτομα με πολύχρονη παρουσία τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε αυτόν της συνδρομής τεχνικών λύσεων.

Το προσωπικό μας αποτελείται από επαγγελματίες με τεράστια εμπειρία και συμμετοχή σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης μεγάλων projects σε Βάσεις Δεδομένων και σε Εγκαταστάσεις Δικτύων, όπως η εγκατάσταση Data Guard με RAC και ASM σε Oracle 10g για λογαριασμό της Siemens για τους Πανασιατικούς Αγώνες 2006 & τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, η υλοποίηση ενός από τα πρώτα Portal στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ομίλου Δάβαρη, η παρουσίαση για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Microsoft Hellas του SQL Server 2005 και Microsoft SharePoint 2007, κτλ.

Επιπλέον...

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως Συστήματα Αξιολόγησης, Ανάπτυξης και Αμοιβών υπάρχοντος προσωπικού, ως και Υπηρεσίες Εξεύρεσης και Επιλογής νέου Ανθρώπινου Δυναμικού.

image
Skip to content