Τεχνική Εκπαίδευση και Πιστοποιήσεις

Στην MindChip παρέχουμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τεχνολογίες Microsoft, Cisco, Oracle (Databases, Solaris και JAVA), Linux, CompTIA, ITIL, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, εξειδικευμένη ή μη.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες καθηγητές της εταιρίας, καλύπτουν όλο το εύρος τεχνολογιών της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Πλατφόρμες.

Τα προγράμματά μας αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους καθηγητές, οι οποίοι αναλύουν και εντοπίζουν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών μας.

Για κάθε ενδιαφερόμενο υπάρχει η δυνατότητα πέρα από την παρακολούθηση ενός "ανοιχτού σεμιναρίου", να σχεδιάσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, το οποίο θα υλοποιηθεί μόνο για τον συγκεκριμένο πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια που προσφέρονται από την MindChip, επιλέγξτε την τεχνολογία που σας ενδιαφέρει:

Microsoft

Windows Server 2019

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
WS-011T00 Windows Server 2019 Administration 5 days
WS-012T00 Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS 3 days
WS-013T00 Azure Stack HCI 3 days

Windows Server 2016

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
MC20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 5 days
MC20741 Networking with Windows Server 2016 5 days
MC20742 Identity with Windows Server 2016 5 days
MC20743 Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 5 days
MC20744 Securing Windows Server 2016 5 days

Windows Server 2012

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
MC20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 5 days
MC20411 Administering Windows Server 2012 5 days
MC20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 5 days
MC20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure 5 days
MC20414 Implementing an Advanced Server Infrastructure 5 days
MC20415 Implementing a Desktop Infrastructure 5 days
MC20416 Implementing Desktop Application Environments 5 days

SQL Server 2016

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
MC10985 Introduction to SQL Databases 3 days
MC10987 Performance Tuning and Optimizing SQL Databases 4 days
MC20761 Querying Data with Transact-SQL 5 days
MC20762 Developing SQL Databases 5 days
MC20764 Administering a SQL Database Infrastructure 5 days
MC20765 Provisioning SQL Databases 5 days
MC20767 Implementing a SQL Data Warehouse 5 days
MC20768 Developing SQL Data Models 5 days

Power Platform

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
PL-900T00 Microsoft Power Platform Fundamentals 2 days
PL-100T00 Microsoft Power Platform App Maker 3 days
MC55265 Microsoft PowerApps 3 days
MC55268 Microsoft Power Automate for End Users 3 days

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
Desktop Power BI 3 days
Power BI for Business Users 2 days
MC20778 Analyzing Data with Power BI 3 days
DA-100T00 Analyzing Data with Power BI 4 days

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
AZ-900T01 Microsoft Azure Fundamentals 1 day
AZ-900T00 Microsoft Azure Fundamentals (Labs included) 2 days
AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator 4 days
AZ-500T00 Microsoft Azure Security Technologies 4 days

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
MD-101T00 Managing Modern Desktops 5 days
MD-100T00 Windows 10 5 days
AZ-140T00 Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop 4 days

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
MS-900T01 Microsoft 365 Fundamentals 1 day
MS-100T00 Microsoft 365 Identity and Services 5 days

SharePoint 2019

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
MC55298 Introduction to SharePoint 2019 1 day
MC55286 SharePoint 2019 Power User 4 days
MC55293 SharePoint End User 2019 3 days

SharePoint 2016

Κωδικός Σεμινάριο Διάρκεια
MC20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016 5 days
MC20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016 5 days

Linux

The Linux Professional Institute’s LPIC1 - Junior Level Administration is an entry level certification for IT pro-fessionals who want to show a base level of “vendor independent and distribution neutral” knowledge of Linux.

Σεμινάριο  Εξέταση Διάρκεια
Linux Professional Institute 101 - LPI 101 40 hours
Linux Professional Institute 102 - LPI 102 40 hours

The Linux Professional Institute’s LPIC2 - Intermediate Level Administration is a mid level certification for IT professionals who want to show an intermediate level of “vendor independent and distribution neutral” knowledge of Linux.

Σεμινάριο  Εξέταση Διάρκεια
Linux Professional Institute 201 - LPI 201 40 hours
Linux Professional Institute 202 - LPI 202 40 hours

Σεμινάριο   Διάρκεια
System Administration 1 40 hours
System Administration 2 40 hours
System Administration 3 40 hours
Enterprise Cluster and Storage Management 40 hours

Oracle

Oracle 19c

Σεμινάριο Διάρκεια
SQL Workshop 5 days
Administration Workshop 5 days
Backup and Recovery 5 days

Oracle 12c

Σεμινάριο Διάρκεια
Programming with PL/SQL 5 days
Advanced PL/SQL 5 days
Administration Workshop 5 days
Backup and Recovery Workshop 5 days
Performance Tuning DBA 5 days

Oracle 11c

 Introduction to SQL 5 days
 Administration Workshop I 5 days
 Administration Workshop II 5 days
 SQL Tuning Workshop 5 days
 Performance Tuning DBA 5 days
Backup and Recovery Workshop 5 days

Σεμινάριο

Διάρκεια

Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 (CCNA v7)40 hours
Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 (CCNA v7)40 hours

Skip to content