Σενεργασίες

Artist, Thinker, Creative Doer

Η συνεργασία της MindChip με την Microsoft στο επίπεδο του Certified Partner, αποδεικνύει την υψηλού βαθμού ικανότητα και εξειδίκευση σε προϊόντα και λύσεις της Microsoft. Η MindChip έχει ειδικευτεί ως Data Management Solutions και ως Networking Infrastructure Solutions Partner.

Η εξειδίκευση ως Data Management Solutions Partner, αποδεικνύει την επάρκεια των στελεχών της εταιρίας, στην υλοποίηση λύσεων με χρήση του Microsoft SQL Server για data warehousing, business intelligence, online analytical processing (OLAP), data mining, και decision support.

Η εξειδίκευση Networking Infrastructure Solutions απευθύνεται σε συνεργάτες που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων που βασίζονται σε Microsoft Windows Server ή στην πλατφόρμα Windows Small Business Server.

Η συνεργασία της MindChip με την Microsoft ως Small Business Specialist, μας δίνει τη δυνατότητα του σχεδιασμού αλλά και της υλοποίησης λύσεων που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ταυτόχρονη αν χρειάζεται, προμήθεια του λογισμικού.

Για 30 χρόνια η Oracle ειδικεύεται στην διαχείριση επαγγελματικών συστημάτων και πληροφοριών με αξιόπιστες, ασφαλείς και ολοκληρωμένες τεχνολογίες. Η συνεργασία μας με την Oracle στο επίπεδο Oracle Partner, αποδεικνύει την εξειδίκευση της εταιρίας μας σε υπηρεσίες και λύσεις βασισμένες στα προϊόντα Oracle και μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναβαθμίσεις προϊόντων και να υλοποιούμε τις πλέον σύγχρονες και ενημερωμένες λύσεις σε Oracle-based προϊόντα.

Prometric είναι ανεξάρτητος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης με εξεταστικά κέντρα σε 160 χώρες. Σήμερα η Prometric αντιπροσωπεύει 400 φορείς των οποίων διεξάγει τις εξετάσεις. Στο χώρο του ΙΤ αποτελεί τον αποκλειστικό οργανισμό παροχής εξετάσεων για τις IBM, Microsoft, Exin, PMI κ.α. Η συνεργασία της MindChip με την Prometric μας κάνει το πρώτο Ελληνικό Mobile Testing Center, και μας δίνει τη δυνατότητα της οργάνωσης και υλοποίησης των εξετάσεων, απευθείας στο χώρο του πελάτη.

Η πιο πρόσφατη συνεργασία μας στο χώρο των εξετάσεων, είναι με την εταιρία Pearson VUE, τον μεγαλύτερο ίσως φορέα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης στο χώρο του IT. Η VUE έχει σήμερα εξεταστικά κέντρα σε 175 χώρες και αντιπροσωπεύει περισσότερους από 450 φορείς των οποίων διεξάγει τις εξετάσεις. Στο χώρο του ΙΤ αποτελεί τον αποκλειστικό οργανισμό παροχής εξετάσεων για τις Adobe, Cisco Systems, CompTIA, Oracle, NetApp, LPI κ.α.

Skip to content