Σεμινάρια Soft Skills

Στην MindChip έχουμε αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξή του, στην αύξηση της παραγωγικότητάς του και στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της MindChip, είναι ότι συνεχώς εμπλουτίζει το επιμορφωτικό υλικό με τις πιο πρόσφατες απόψεις και πρακτικές τις οποίες παρουσιάζουν οι σύγχρονοι “γκουρού” του management και τις εφαρμόζουν οι managers στις επιτυχημένες επιχειρήσεις του κόσμου.
Δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, αλλά και κάθε ομάδα ανθρώπων έχει διαφορετικού είδους και επιπέδου ανάγκες επιμόρφωσης, η MindChip σχεδιάζει και προσαρμόζει το εκάστοτε βασικό πρόγραμμα σύμφωνα με την φιλοσοφία as needed / when needed η οποία υπαγορεύεται από τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ο ολοκληρωμένος κύκλος υπηρεσιών που προσφέρει η MindChip στην επιχειρηματική κοινότητα αποτελείται από:

  • Τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών του πελάτη, όπως προκύπτουν μετά τον καθορισμό των στόχων του

  • Το σχεδιασμό και την οριστικοποίηση του προγράμματος, έχοντας προηγουμένως λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του πελάτη

  • Την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης

  • Την μετά το πέρας του προγράμματος επικοινωνία με την εταιρεία για να προσφέρει το απαραίτητο follow-up, να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα ή απορίες και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης

  • Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει οργανωμένη δομή και δικό της τμήμα εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τους εισηγητές της εταιρείας για να καλύψει τομείς ή θέματα τα οποία πιθανόν δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα δομή.

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως Συστήματα Αξιολόγησης, Ανάπτυξης και Αμοιβών υπάρχοντος προσωπικού, ως και Υπηρεσίες Εξεύρεσης και Επιλογής νέου Ανθρώπινου Δυναμικού.

2 Ιουνίου 

Δείτε τον νέο κατάλογο επαγγελματικών σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Skip to content