Εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης λόγω κορωνοϊού

Εμείς, στην Mindchip παρακολουθώντας τις εξελίξεις για το θέμα του κορωνοϊού, τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων και οδηγιών και με γνώμονα πάντα τη μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών μας, έχουμε ήδη λάβει σειρά πρωτοβουλιών για να προσαρμόσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας.

Ειδικότερα σας ενημερώνουμε ότι παρέχουμε πλέον σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να οργανώνουν τα προσφερόμενα σεμινάρια μας μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, παρέχοντας στους συνεργάτες μας υλικοτεχνική υποστήριξη, άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις νέες τεχνολογίες.

Όλα τα σεμινάρια θα προλσφέρονται με τη μορφή Online Live. Αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα θα υλοποιούνται με εισηγητή και οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση από το χώρο τους με χρήση της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.

Είμαστε στη διάθεση σας να εξετάζουμε τους εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης που προσφέρουμε και να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα προγράμματα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων σας προκειμένου οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στο εργασιακό περιβάλλον να μας βρίσκουν όλους εγκαίρως έτοιμους.

image
Skip to content