Εκπαίδευση

Ένας από τους κύριους επιχειρηματικούς στόχους της MindChip, είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων του ΛΑΕΚ 1,25 αλλά και του ΛΑΕΚ 0,06

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες καθηγητές της εταιρίας, καλύπτουν όλο το εύρος Εφαρμογών Γραφείου, Επιχειρηματικών δεξιοτήτων καθώς και Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες.

Η MindChip παρέχει μια πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τεχνολογίες MicrosoftCiscoOracleLinuxITILCompTIA, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, εξειδικευμένη ή μη.

Τα προγράμματά μας αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους καθηγητές, οι οποίοι αναλύουν και εντοπίζουν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών μας. Για κάθε πελάτη σχεδιάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, και υλοποιείται μόνο για το συγκεκριμένο πελάτη.

Στην MindChip προσφέρουμε ολκληρωμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που καλύπτουν όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office.

Με την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα αποκτήσετε βασικές δεξιότητες στην χρήση όλων των εφαρμογών του Microsoft Office, ενώ επιλέγοντας κάποιο προχωρημένο επίπεδο, θα μπορέσετε να βελτιώσετε και να τελειοποιήσετε τις γνώσεις σας πάνω στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα

Στην MindChip παρέχουμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τεχνολογίες Microsoft, Cisco, Oracle (Databases, Solaris και JAVA), Linux, CompTIA, ITIL, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, εξειδικευμένη ή μη.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες καθηγητές της εταιρίας, καλύπτουν όλο το εύρος τεχνολογιών της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Πλατφόρμες.

Διαβάστε περισσότερα

Στην MindChip έχουμε αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξή του, στην αύξηση της παραγωγικότητάς του και στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Βασικών Δεξιοτήτων

Σεμινάρια Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), σχεδιαστικά (Photoshop), ανάπτυξης ιστοσελίδων, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τεχνικής Εκπαίδευσης

  • Υλοποιούμε σεμινάρια σε τεχνολογίες Microsoft, Cisco, Oracle, Joomla!, Linux, CompTIA.
    Διαβάστε περισσότερα
  • διαθέτουμε remote labs για όλα τα σεμινάρια CISCO

Σεμινάρια Soft Skills

Στην MindChip έχουμε αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξή του, στην αύξηση της παραγωγικότητάς του και στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά σεμινάρια

Δείτε τον νέο κατάλογο επαγγελματικών σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Skip to content