Αρχική

Καλώς ήρθατε στην MindChip

Η εταιρία

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2007 και στηρίζεται στην μακρόχρονη εμπειρία των ιδρυτών και στελεχών της. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά επίσης και η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Σκοπός μας

Είναι να αποτελέσουμε το Στρατηγικό συνεργάτη κάθε μικρής, μεσαίας ή μεγάλης Επιχείρησης και Οργανισμού σε θέματα τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.
Θέλουμε να δημιουργούμε μακροχρόνιες και ουσιαστικές συνεργασίες με τους πελάτες μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς και καινοτόμα προϊόντα σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε ανεξαρτήτως μεγέθους.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της MindChip διαθέτουν την εμπειρία αλλά επίσης τις γνώσεις και την ικανότητα που εξασφαλίζουν προϋποθέσεις επιτυχούς στήριξης πολλών τομέων επιχειρηματικής δράσης σε θέματα παροχής εκπαιδευτικών λύσεων, παροχής τεχνογνωσίας και συμβουλών σε λύσεις μηχανοργάνωσης και υποστήριξης πληροφοριακών λύσεων.

Στόχος μας

  1. η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών
  2. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
  3. η υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων κατάρτισης

Ανακοινώσεις

1η Φεβρουαρίου

Δείτε το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουνίου

Δείτε τον νέο κατάλογο επαγγελματικών σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαΐου

Κορωνοΐός - Εναλλακτικοί τρόποι εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες

Η συνεργασία της MindChip με την Microsoft στο επίπεδο του Certified Partner, αποδεικνύει την υψηλού βαθμού ικανότητα και εξειδίκευση σε προϊόντα και λύσεις της Microsoft. Η MindChip έχει ειδικευτεί ως Data Management Solutions και ως Networking Infrastructure Solutions Partner.

Η εξειδίκευση ως Data Management Solutions Partner, αποδεικνύει την επάρκεια των στελεχών της εταιρίας, στην υλοποίηση λύσεων με χρήση του Microsoft SQL Server για data warehousing, business intelligence, online analytical processing (OLAP), data mining, και decision support.

Η εξειδίκευση Networking Infrastructure Solutions απευθύνεται σε συνεργάτες που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων που βασίζονται σε Microsoft Windows Server ή στην πλατφόρμα Windows Small Business Server.

Η συνεργασία της MindChip με την Microsoft ως Small Business Specialist, μας δίνει τη δυνατότητα του σχεδιασμού αλλά και της υλοποίησης λύσεων που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ταυτόχρονη αν χρειάζεται, προμήθεια του λογισμικού.

Για 30 χρόνια η Oracle ειδικεύεται στην διαχείριση επαγγελματικών συστημάτων και πληροφοριών με αξιόπιστες, ασφαλείς και ολοκληρωμένες τεχνολογίες. Η συνεργασία μας με την Oracle στο επίπεδο Oracle Partner, αποδεικνύει την εξειδίκευση της εταιρίας μας σε υπηρεσίες και λύσεις βασισμένες στα προϊόντα Oracle και μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναβαθμίσεις προϊόντων και να υλοποιούμε τις πλέον σύγχρονες και ενημερωμένες λύσεις σε Oracle-based προϊόντα.

Prometric είναι ανεξάρτητος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης με εξεταστικά κέντρα σε 160 χώρες. Σήμερα η Prometric αντιπροσωπεύει 400 φορείς των οποίων διεξάγει τις εξετάσεις. Στο χώρο του ΙΤ αποτελεί τον αποκλειστικό οργανισμό παροχής εξετάσεων για τις IBM, Microsoft, Exin, PMI κ.α. Η συνεργασία της MindChip με την Prometric μας κάνει το πρώτο Ελληνικό Mobile Testing Center, και μας δίνει τη δυνατότητα της οργάνωσης και υλοποίησης των εξετάσεων, απευθείας στο χώρο του πελάτη.

Η πιο πρόσφατη συνεργασία μας στο χώρο των εξετάσεων, είναι με την εταιρία Pearson VUE, τον μεγαλύτερο ίσως φορέα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης στο χώρο του IT. Η VUE έχει σήμερα εξεταστικά κέντρα σε 175 χώρες και αντιπροσωπεύει περισσότερους από 450 φορείς των οποίων διεξάγει τις εξετάσεις. Στο χώρο του ΙΤ αποτελεί τον αποκλειστικό οργανισμό παροχής εξετάσεων για τις Adobe, Cisco Systems, CompTIA, Oracle, NetApp, LPI κ.α.

Εκπαίδευση

Ένας από τους κύριους επιχειρηματικούς στόχους της MindChip, είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων του ΛΑΕΚ 1,25 αλλά και του ΛΑΕΚ 0,06

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες καθηγητές της εταιρίας, καλύπτουν όλο το εύρος Εφαρμογών Γραφείου, Επιχειρηματικών δεξιοτήτων καθώς και Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες.

Η MindChip παρέχει μια πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τεχνολογίες MicrosoftCiscoOracleLinuxITILCompTIA, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, εξειδικευμένη ή μη.

Τα προγράμματά μας αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους καθηγητές, οι οποίοι αναλύουν και εντοπίζουν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών μας. Για κάθε πελάτη σχεδιάζεται συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, και υλοποιείται μόνο για το συγκεκριμένο πελάτη.

Στην MindChip προσφέρουμε ολκληρωμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που καλύπτουν όλες τις εκδόσεις του Microsoft Office.

Με την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα αποκτήσετε βασικές δεξιότητες στην χρήση όλων των εφαρμογών του Microsoft Office, ενώ επιλέγοντας κάποιο προχωρημένο επίπεδο, θα μπορέσετε να βελτιώσετε και να τελειοποιήσετε τις γνώσεις σας πάνω στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα

Στην MindChip παρέχουμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τεχνολογίες Microsoft, Cisco, Oracle (Databases, Solaris και JAVA), Linux, CompTIA, ITIL, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, εξειδικευμένη ή μη.

Οι πιστοποιημένοι συνεργάτες καθηγητές της εταιρίας, καλύπτουν όλο το εύρος τεχνολογιών της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε όλες τις Πλατφόρμες.

Διαβάστε περισσότερα

Στην MindChip έχουμε αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξή του, στην αύξηση της παραγωγικότητάς του και στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Βασικών Δεξιοτήτων

Σεμινάρια Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), σχεδιαστικά (Photoshop), ανάπτυξης ιστοσελίδων, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τεχνικής Εκπαίδευσης

  • Υλοποιούμε σεμινάρια σε τεχνολογίες Microsoft, Cisco, Oracle, Joomla!, Linux, CompTIA.
    Διαβάστε περισσότερα
  • διαθέτουμε remote labs για όλα τα σεμινάρια CISCO

Σεμινάρια Soft Skills

Στην MindChip έχουμε αναπτύξει μια σειρά από προγράμματα επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξή του, στην αύξηση της παραγωγικότητάς του και στη δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά σεμινάρια

Δείτε τον νέο κατάλογο επαγγελματικών σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι ανάγκες ενός τμήματος μηχανογράφησης δεν σταματούν στην εκπαίδευση. Πολλές φορές απαιτούνται λύσεις ΑΜΕΣΕΣ αλλά ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ, από άτομα με εμπειρία και γνώσεις. Οι λύσεις αυτές μπορεί να είναι είτε επικουρικές σε επίπεδο συμβουλευτικό (Consulting) είτε σε επίπεδο υποστήριξης (Supporting).

Η MindChip, αποτελείται από άτομα με πολύχρονη παρουσία τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και σε αυτόν της συνδρομής τεχνικών λύσεων.

Το προσωπικό μας αποτελείται από επαγγελματίες με τεράστια εμπειρία και συμμετοχή σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης μεγάλων projects σε Βάσεις Δεδομένων και σε Εγκαταστάσεις Δικτύων, όπως η εγκατάσταση Data Guard με RAC και ASM σε Oracle 10g για λογαριασμό της Siemens για τους Πανασιατικούς Αγώνες 2006 & τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, η υλοποίηση ενός από τα πρώτα Portal στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ομίλου Δάβαρη, η παρουσίαση για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Microsoft Hellas του SQL Server 2005 και Microsoft SharePoint 2007, κτλ.

Επιπλέον...

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως Συστήματα Αξιολόγησης, Ανάπτυξης και Αμοιβών υπάρχοντος προσωπικού, ως και Υπηρεσίες Εξεύρεσης και Επιλογής νέου Ανθρώπινου Δυναμικού.

image

Επικοινωνία

MindChip Business and Computing Services

Αθανασίου Διάκου 42 16342, Ηλιούπολη

info@mindchip.gr

Τηλ: 210 9933280

Βρείτε μας στον χάρτη

Skip to content